Продължете към съдържанието

BIODANZA

Biodanza

Как протича един час Biodanza?

Един час Biodanza има теоретична и танцувална част и продължава около час и половина до два часа. Обикновено танцуваме боси и с удобни дрехи.

Водещият обяснява и прави демонстрация за всеки танц/упражнение след което следва изпълнение от групата.

В първата част има повече динамика, следват по-спокойни моменти, в които всеки може да погледне навътре към себе си.

Сесията Biodanza е подготвена за конкретното занятие спрямо групата и хората в нея. Целта е участниците да чувстват лекота на изпълнение и всичко да се случва естествено. Всяка сесия сама по себе си е завършена и неповторима.

В часа танцуваме:

  • Индивидуално – сами и в същото време едновременно с всички останали в групата
  • По двойки или в малка група от 3 или 4 или 5 души
  • Всички заедно (напр. като народни танци)

По този начин развиваме способността да се свързваме със себе си, с другите и с групата и да живеем в постоянна обратната връзка със заобикалящата ни среда.

По време на часа не се говори. Обикновено часът се състои от около 14 музики с различни предложения за движение, чиято цел е да ви пренесат „тук и сега“, в настоящия момент. В резултат на това всеки участник има своето неповторимо преживяване.

Всеки може да практикува Biodanza

Не е необходима физическа подготовка, няма заучаване на стъпки. Движенията са прости, всеки участва според желанието и възможностите си.

Целта е всички движения да идват от нас самите – от това, което музиката събужда в нас, и от усещанията ни в дадения момент. Затова е невъзможно да се затрудним с изпълнението или да сбъркаме.

Biodanza е седмична практика.

Какво е Biodanza

Biodanza e жизненост

Възможност за баланс, хомеостаза, биологично равновесие; импулс за живот и енергията за действие.

Biodanza e креативност

Способността да пресъздаваме живота си е творчество във всяко наше действие

Biodanza e приемането на различията между хората

Способността да защитим себе си и другия и да сме на разположение. /Affectivity/

Biodanza е удоволствието да живееш

В една прегръдка откриваме магията на живота.

Biodanza е кръгът на живота

Днес Biodanza се практикува седмично в над 45 държави на 5 континента с над 5000 водещи и над 100 училища, които предлагат обучение на водещи и дълбока вътрешна трансформация.

Biodanza...

<< от гръцки bio (живот) и испански danza (танцувам), в превод „Да танцуваш живота си“ или „Танцът на живота“>> … е система за себеразвитие, която използва музиката и движението като способ за осъзнаване. Спомага за изграждането на цялостна връзка със себе си и за изразяването на емоциите. Позволява на човек да задълбочи връзката си с другите и природата.

В сърцето на Biodanza е Преживяването (vivencia). Vivencia се отнася до „интензивното усещане да си жив, тук и сега“. Преживяванията се превръщат във врати за достъп до първични емоции и позволяват да се родят движения, които са най-естественият израз на това, което сме. Постепенно ограниченията, твърдостта и строгостта, натрупвани с години, се стапят. 

Занятията следват движението на живота – биологичния ритъм на активност и почивка, импулса ни за свързване с другите. Преживяването е предимно невербално, което отваря врати за общуване и връзка между участниците чрез „езика на танца“, независимо от техния социален статус и култура. В основата е свързването в погледа.

Продължителната практика на Biodanza заздравява нашата идентичност, засилва връзката ни с живота и има терапевтичен ефект.

„Biodanza e поезията в срещата между хората.“

Дефиниция на Biodanza

Biodanza е система за интеграция на организма, която включва обновяване на клетъчно ниво, обучение в нов начин на общуване със себе си и другите и повторно изучаване на основното предназначение на живота.

Това се случва чрез създаване на условия за интензивни преживявания в настоящия момент (vivencia) чрез музика, движение, пеене и срещи между хората (в група).

 

„Biodanza is a human integration system of organic renewal, of affective re-education, and of re-learning of the life original functions. Its application consists in leading vivencias through music, singing, movements and group encounter situations.“